Безкоштовна доставка від 1500 грн 🚛 Відправляємо з понеділка по суботу✔️

Політика конфіденційності


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ця Політика конфіденційності і захисту персональних даних (надалі – Політика) визначає порядок обробки персональних даних у процесі пропонування, замовлення, придбання та доставки товарів на онлайн-платформі Hotmamas Shop, доступ до якої здійснюється через веб-сайт за наступною адресою: https://hotmamas.shop/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени (надалі разом – Сайт).

Будь ласка, уважно прочитайте цю Політику, щоб зрозуміти, як ми збираємо, обробляємо та зберігаємо персональні дані та які заходи безпеки застосовуємо. Будь-яке використання Сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення та оплата товарів означає погодження (акцепт) з умовами цієї Політики.

Поняття з великої літери, що прямо не визначені у цій Політиці, мають значення, що надане їм у Договорі публічної оферти, тому рекомендуємо прочитати цю Політику разом з Договором публічної оферти, що розміщений за посиланням: Публічна оферта.

Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цієї Політики для ведення власних записів.

 • ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 • Продавець – [введіть ім’я/найменування та реєстраційні дані суб'єкта господарювання], який є власником Сайту та пропонує Товари для продажу.

  Покупець – суб’єкт даних, який досяг віку 18-ти років та переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням функціоналу Сайту.

  Суб’єкт даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

  Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Покупця, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

  Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Покупця.

  Володілець – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки. Володільцем персональних даних є Продавець.

  Згода – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. 

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1. Продавець є Володільцем персональних даних відповідно до умов цієї Політики.
    2. Використовуючи Сайт будь-яким способом та/або здійснюючи Замовлення, Покупець погоджується із умовами цієї Політики. У випадку незгоди із положеннями цієї Політики, Покупець зобов’язується негайно припинити оформлення Замовлення та будь-яке використання Сайту.
    3. Покупець надає згоду на обробку персональних даних електронно шляхом проставлення відмітки у відповідній формі, яка з’являється при першому використанні Сайту. Згода на обробку персональних даних надається шляхом вчинення конклюдентних дій на Сайті, зокрема продовження використання Сайту, оформлення Замовлення, надання зворотного зв’язку, контактування із Продавцем через шляхи комунікації, доступні на Сайті, після того, як Покупець повинен був ознайомитись із цією Політикою.
    4. Покупець підтверджує, що має достатній рівень дієздатності для погодження з умовами цієї Політики та надання згоди на обробку своїх персональних даних на умовах, що викладені у цій Політиці. Якщо Покупець не має достатнього обсягу дієздатності, Покупець зобов’язується негайно припинити оформлення Замовлення та будь-яке використання Сайту.
    5. Продавець не обробляє персональні дані Суб’єктів даних, які не досягли 18 років. Якщо Продавцеві стало відомо про збір та обробку персональних даних Суб’єкта даних, який не досягнув 18 років, Продавець негайно припиняє обробку і видаляє такі дані. 
    6. Продавець не несе відповідальності за порушення особами без достатнього обсягу дієздатності положень цієї Політики.
    7. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни до цієї Політики. Відповідні зміни вступають у силу з моменту їх публікації на Сайті.
    8. Продавець наполегливо рекомендує ознайомлюватися з умовами Політики при кожному відвідуванні Сайту або оформленні Замовлення. Використовуючи Сайт будь-яким способом або оформлюючи Замовлення, Покупець погоджується дотримуватись умов цієї Політики, а також останніх змін до неї, незалежно від того факту, чи був Покупець ознайомлений з такими змінами.
 • ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ЗБИРАЄТЬСЯ
    1. Інформація, яку Покупець надає під час оформлення Замовлення на Сайті:
     1. прізвище та ім’я;
     2. адреса електронної пошти;
     3. номер телефону;
     4. деталі Замовлення: Товар, його параметри, кількість, номер Замовлення;
     5. дані логістичної компанії для доставки Замовлення (номер відділення).
    2. Інформація про Покупця, яка збирається під час використання Сайту:
     1. історія переглянутих Товарів;
     2. номер сесії та кукі Покупця на Сайті;
     3. мовні налаштування;
     4. налаштування веб-переглядача;
     5. часова зона;
     6. операційна система;
    3. Інформація, яку Покупець надає при зверненні до Продавця через доступні засоби комунікації:
     1. прізвище та ім’я;
     2. адреса електронної пошти або номер телефону;
     3. інша персональна інформація на розсуд Покупця, яка може бути надана у тексті повідомлення.
    4. Інформація, яку надає Покупець, якщо він бажає отримувати інформаційні повідомлення від Продавця:
     1. адреса електронної пошти.
    5. Інформація, яку Покупець надає для здійснення обміну чи повернення Товару відповідно до умов Договору публічної оферти:
     1. платіжні реквізити (номер банківської карти, ім’я власника карти);
     2. дані для відправки: ім’я та прізвище, номер телефону, дані логістичної компанії (номер відділення).
    6. При оплаті Товару безготівковим способом, платіжний сервіс, доступ до якого надається через Сайт, може вимагати надання додаткової інформації, яка необхідна для опрацювання та проведення платежу (зокрема, але не обмежуючись, номер банківської карти, строк дії карти, CVV2 код, ім’я власника карти, тощо). Продавець не має доступу до таких персональних даних, не збирає та не обробляє їх. Покупець несе відповідальність за ознайомлення із правилами збору та обробки персональних даних відповідного платіжного сервісу. Будь-який запит стосовно цих персональних даних повинен бути направлений платіжному сервісу.
    7. Продавець використовує файли cookies та аналогічні технології для відстеження функціонування Сайту та активності Покупців при його відвідуванні. Файли cookies – це невеликі текстові файли, які надсилаються у веб-переглядач (інтернет-браузер) із Сайту та зберігаються на пристрої Покупця. Покупець може налаштувати свій веб-переглядач та відмовитися від всіх файлів cookies або вказати, коли файли cookies можуть надсилатися.
    8. Положення цієї Політики поширюються також на порядок збору і обробки інформації, що прямо не визначена у цій Політиці, щодо якої є Згода Покупця чи інша підстава обробки відповідно до чинного законодавства.
 • МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
    1. Інформація про Покупця, яка збирається відповідно до положень розділу 3 цієї Політики, може бути використана для таких цілей:
     1. ім’я та прізвище, адреса електронної пошти, або номер телефону, дані логістичної компанії для доставки Замовлення (номер відділення) – для  оформлення та опрацювання Замовлення, доставки Товарів.
     2. історія переглянутих Товарів, номер сесії та кукі Покупця на Сайті, мовні налаштування – для контролю загальної та індивідуальної активності Покупців, ідентифікації Покупця на Сайті та забезпечення найкращої взаємодії Покупця із Сайтом; для аналізу та покращення роботи Сайту, забезпечення функціонування та безпеки Сайту, протидії шахрайству. 
     3. ім’я та прізвище, адреса електронної пошти або номер телефону, інші персональні дані, що надані Покупцем на свій розсуд при контактуванні із Продавцем – для комунікації між Продавцем та Покупцем у випадку надсилання Покупцем повідомлення засобами комунікації, доступними на Сайті, надання клієнтської підтримки Покупцеві.
     4. адреса електронної пошти – для надсилання Покупцеві інформаційних повідомлень про Товари, Акції, Маркетингові заходи за бажанням Покупця. Покупець має право відмовитись від отримання інформаційних повідомлень у будь-який час, звернувшись до Продавця за адресою:
     5. платіжні реквізити, дані для відправки: ім’я та прізвище, номер телефону, дані логістичної компанії (номер відділення) – для повернення/обміну Товару та здійснення відповідних взаєморозрахунків відповідно до умов Договору публічної оферти.
     6. інформація, отримана від платіжного сервісу – для ведення обліку та подання звітності контролюючим органам, підтвердження статусу оплати Замовлення. 
 • ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
   1. Продавець зберігає інформацію, зазначену у п. 3.1. Політики, протягом 4 (чотирьох) діб після оформлення Замовлення. Після спливу вказаного строку, Продавець видаляє таку інформацію.
   2.   Продавець зберігає інформацію, зазначену у п. 3.2. Політики, протягом такого строку:
    1. сесія браузера – 30 (тридцять) хвилин з моменту останнього відвідування Сайту. 
    2. [інформація] – [введіть кількість] ([введіть кількість прописом]) [введіть одиницю часу (рік, місяць, день)]з моменту останнього відвідування Сайту.
    3. [інформація] – [введіть кількість] ([введіть кількість прописом]) [введіть одиницю часу (рік, місяць, день)] з моменту останнього відвідування Сайту.

  Після спливу вказаного строку, Продавець видаляє таку інформацію.

    1. Продавець зберігає інформацію, зазначену у п. 3.3. Політики, протягом [введіть кількість] ([введіть кількість прописом]) [введіть одиницю часу (рік, місяць, день)] після останньої комунікації Покупця із Продавцем. Після спливу вказаного строку, Продавець видаляє таку інформацію.
    2. Продавець зберігає інформацію, зазначену у п. 3.4. Політики, поки Продавець не відмовиться від отримання інформаційних повідомлень.
    3. Продавець зберігає інформацію, зазначену у п. 3.5. Політики, протягом [введіть кількість] ([введіть кількість прописом]) [введіть одиницю часу (рік, місяць, день)] після оформлення обміну або повернення Замовлення. Після спливу вказаного строку, Продавець видаляє таку інформацію.
    4. Продавець зберігає інформацію, зазначену у п. 3.6. Політики, протягом [введіть кількість] ([введіть кількість прописом]) [введіть одиницю часу (рік, місяць, день)] після здійснення останньої оплати на Сайті. Після спливу вказаного строку, Продавець видаляє таку інформацію.
 • ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ
    1. Продавець не здійснює передачу персональних даних Покупців третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України та/або цією Політикою.
    2. Продавець має право залучати третіх осіб (зокрема, фінансових, логістичних, технічних партнерів) для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем та з метою контролю, аналізу та покращення роботи Сайту, ведення статистики (надалі разом – Постачальники послуг) на умовах, що відповідають цій Політиці та іншим вимогам законодавства.
    3. Постачальникам послуг може надаватися доступ до персональних даних Покупців виключно в обсязі та на строк, що необхідні для виконання їхніх завдань. Постачальники послуг зобов’язані не розкривати і не використовувати персональні дані Покупців для будь-яких інших цілей. 
    4. Поширення персональних даних без згоди Покупця допускається у випадках, визначених чинним законодавством України, і виключно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду.
    5. Продавець залишає за собою право передавати знеособлені дані третім особам.
 • РЕКЛАМА І АНАЛІТИКА
    1. Продавець має право залучати третіх сторін для надання послуг з підтримки Сайту. Ці треті сторони можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації, в тому числі, унікальні ідентифікатори пристроїв, програмного забезпечення, інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пунктах 3.1-3.3 цієї Політики. Ця інформація може бути використана Продавцем та іншими сторонами, окрім цілей, визначених вище, для визначення популярності певного Товару, забезпечення контекстної та іншої реклами, і для кращого розуміння поведінки Покупця на Сайті.
 • ПРАВА ПОКУПЦЯ
    1. Особисті немайнові права на персональні дані Покупця, що збираються Продавцем, є невід'ємними і непорушними. Покупець має усі права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами, зокрема:
     1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
     2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
     3. на доступ до своїх персональних даних;
     4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
     5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
     6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
     7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
     8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
     9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
     10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
     11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
     12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
     13. на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.
    2. Покупець має право пред’явити вмотивовану вимогу щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та (або) зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Продавцем впродовж 10 днів з моменту отримання. Вимога щодо заборони обробки персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові особи, його місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані та законні підстави для заборони їх подальшої обробки Продавцем. Покупець, посилаючись на недостовірність своїх персональних даних, зобов’язаний на підтвердження цієї обставини надати видані на його ім'я документи, які містять достовірні відомості про Покупця.
    3. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Покупця обробляються незаконно, Продавець припиняє обробку відповідних персональних даних (їх частини) та інформує про це Покупця.
    4. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню або зміст вимоги не відповідає положенням пункту 8.2 Політики, Покупцю надається вмотивована відповідь стосовно відсутності підстав для її задоволення.
    5. Покупець  має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. З моменту відкликання згоди Продавець зобов’язаний припинити обробку персональних даних. Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові особи, її місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані щодо яких відкликається згода на обробку.
    6. Вимоги Покупця надсилаються в електронній формі на адресу електронної пошти: [введіть адресу електронної пошти].
 • БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
    1. Продавець забезпечує впровадження розумних організаційних та технічних заходів з метою захисту персональних даних Покупця від випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
    2. Продавець не несе жодної відповідальності за випадкову втрату чи знищення персональних даних, що пов’язані з вразливістю програмного забезпечення чи телекомунікаційних каналів, які використовує Покупець.
    3. Кожен із працівників Продавця користується доступом лише до тих персональних даних, що необхідні йому для виконання трудових обов’язків.
    4. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.
 • ЗВ’ЯЗОК З ПРОДАВЦЕМ
   1. Покупець має право звернутися із запитаннями щодо цієї Політики або клопотаннями про надання додаткової інформації щодо порядку обробки персональних даних у будь-який час, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: [введіть адресу електронної пошти].
   2. Покупець має право подати клопотання оновити, виправити або видалити інформацію про себе, що була надана ним під час оформлення Замовлення та/або була отримана Продавцем в інший спосіб, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: [введіть адресу електронної пошти].