Безкоштовна доставка від 1500 грн. Відправка Пн-Сб 11:00-15:00 🚛Для консультації online тисни кнопочку знак питання в правому куті екрану :)

Публічна оферта


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


Цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) регулює відносини сторін щодо пропонування, замовлення, придбання та доставки товарів на онлайн-платформі Hotmamas Shop, доступ до якої здійснюється через веб-сайт за наступною адресою: https://hotmamas.shop/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени (надалі разом – Сайт).

Цей Договір є публічним договором та офертою відповідно до положень статей 633, 641 Цивільного кодексу України. Умови договору є однаковими для всіх Замовників. Перед використанням Сайту уважно прочитайте цей Договір. Якщо Ви не згодні з його умовами, не використовуйте Сайт. Будь-яке використання цього Сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення та оплата товарів означає Ваше погодження (акцепт) з умовами цього Договору.  Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цього Договору для ведення власних записів.

 • ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 • Продавець – ФОП Руда Діана Дмитрівна, який є власником Сайту та пропонує Товари для продажу.

  Покупець – особа, яка досягла віку 18-ти років та володіє необхідним обсягом дієздатності для укладання цього Договору та переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням функціоналу Сайту.

  Замовлення – результат досягнення домовленості між Покупцем та Продавцем щодо виду, характеристик, кількості, ціни Товару, порядку доставки Товару.

  Товар – матеріальні об’єкти, що пропонуються Продавцем для продажу на Сайті, в тому числі предмети еротичного та сексуального характеру. Товари пропонуються до продажу лише повнолітнім Покупцям. 

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
    1. За цим Договором, Покупець добровільно переглядає, обирає, оплачує та отримує Товар, а Продавець здійснює продаж Товару відповідно до Замовлення Покупця. 
    2. Оформлюючи Замовлення та/або здійснюючи оплату Товару, Покупець додатково  підтверджує, що досяг віку 18-ти років, володіє повною право- та дієздатністю для укладення цього Договору, а також підтверджує, що ознайомлений із положеннями цього Договору та приймає їх у повному обсязі.
    3. Умови цього Договору поширюються на всі види Товарів, представлених на Сайті, незалежно від дати появи таких Товарів на Сайті. Умови та особливості придбання конкретного Товару або виконання Замовлення можуть визначатися на сторінці відповідного Товару та/або на сторінці оформлення Замовлення на Сайті.
 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
    1. Права Покупця:
     1. ознайомлюватись із інформацією на Сайті безоплатно; 
     2. добровільно переглядати та обирати Товар на Сайті;
     3. оформлювати Замовлення на обраний Товар; 
     4. отримати якісний Товар своєчасно відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення.
    2. Права Продавця:
     1. отримувати оплату за Товар відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення;
     2. відмовити у наданні Товару у випадку його відсутності чи з інших поважних причин, повернувши сплачені кошти Покупцеві;
     3. в односторонньому порядку вносити зміни у цей Договір без попереднього погодження із Покупцем, та розміщувати оновлену версію Договору на Сайті;
     4. змінювати асортимент, вартість Товарів, та змінювати іншим чином інформацію на Сайті;
     5. в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
    3. Обов’язки Покупця:
     1. своєчасно та у повному обсязі оплачувати Товар відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення;
     2. ознайомитись із правилами замовлення, оплати та повернення Товару;
     3. використовувати Товар лише згідно із інструкцією, якою комплектується Товар, та правил, опублікованих на відповідній сторінці Сайту;
     4. нести повну відповідальність за використання Товару;
     5. моніторити інформацію на Сайті на предмет змін цього Договору;
     6. надавати Продавцеві інформацію, яка необхідна для виконання обов’язків за цим Договором;
     7. у випадку виявлення браку, неповної комплектації Товару – негайно повідомити про це покупця для здійснення обміну Товару на аналогічний та не здійснювати спроб самостійного ремонту.
    4. Обов’язки Продавця:
     1. своєчасно та в повному обсязі надати Покупцеві Товар відповідно до умов цього Договору та оформленого Замовлення після отримання оплати відповідного Товару;
     2. у випадку неможливості виконання зобов’язань за Договором, негайно повідомити про це Покупця, та вжити необхідних заходів для усунення причин, що спричинили неможливість виконання зобов’язань за Договором;
     3. у разі внесення змін до цього Договору, публікувати на Сайті інформацію про такі зміни.
 • УМОВИ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ
    1. Інформація про Продавця вказується на Сайті та у супровідних документах, що підтверджують факт придбання та/або передачі Товару Покупцеві. 
    2. Вся інформація та матеріали на Сайті, в тому числі інформація про Товари та правила їх використання, надається Продавцем за принципом «як є». Продавець докладає максимальних зусиль для надання найбільш точної та повної інформації, однак не несе відповідальності за будь-які неточності чи надання неповної інформації. Продавець не несе відповідальності за сприйняття інформації, розміщеної на Сайті, Покупцем. Продавець  має право в будь-який час змінювати та/або оновлювати інформацію на Сайті, а також виправляти помилки.
    3. Колір, розмір, та інші параметри Товару, який відображений на Сайті, з технічних причин та враховуючи особливості візуального сприйняття через екран монітору, мобільного пристрою, іншого девайсу, можуть відрізнятись від реальних. Продавець не несе відповідальності у випадку, якщо коліт, розмір чи інші параметри Товару, відображені на Сайті, відрізняються від реальних.
 • ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
    1. Покупець самостійно здійснює Замовлення Товару на Сайті. При цьому, для оформлення Замовлення не потрібно створювати обліковий запис на Сайті.
    2. Оформлення Замовлення починається із обрання Товару, його параметрів та додання Товару у віртуальний кошик, чи обрання опції «купити» на сторінці Товару, після чого відкривається сторінка із формою Замовлення.
    3. При заповненні форми Замовлення на Сайті, Покупець вказує свої контактні дані та дані для відправки. 
    4. Вартість Замовлення та вартість доставки Замовлення відображається на сторінці оформлення Замовлення.
    5. Оформлюючи Замовлення, Покупець підтверджує, що:
     1. він погоджується з усіма умовами придбання та використання відповідного Товару, що викладені у цьому Договорі та можуть бути викладені на сторінці Товару та/або сторінці оформлення Замовлення на Сайті;
     2. він ознайомився з інформацією про Товар, наявністю (відсутністю) знижок, акцій, умовами оплати та/або доставки тощо в обсязі, що є достатнім для прийняття рішення про придбання Товару.
    6. Продавець опрацьовує Замовлення протягом до 4 робочих днів після отримання. Якщо Замовлення оформлене Покупцем у вихідний або святковий день, початок опрацювання Замовлення починається у день, наступний за вихідним або святковим. 
    7. Опрацювання Замовлення здійснюється з урахуванням кількості доступних Товарів, їх місця зберігання, доступних способів доставки, загальної вартості Замовлення тощо.
    8. Замовлення вважається прийнятим до виконання з моменту отримання Покупцем повідомлення на вказану контактну електронну адресу з підтвердженням факту прийняття Замовлення. Отримання Покупцем повідомлення з підтвердженням прийняття Замовлення є додатковим підтвердженням факту укладення цього Договору. 
    9. Продавець має право відхилити Замовлення у разі фактичної відсутності Товару на складі та інформує Покупця про це шляхом направлення повідомлення на вказану контактну електронну адресу чи номер телефону. У такому разі вартість Товару, що вже була оплачена Покупцем, повертається Покупцеві тим самим способом, яким була здійснена оплата. При цьому, права та обов’язки сторін щодо купівлі-продажу відповідного Товару припиняються.
    10. У випадку фактичної відсутності Товару на складі Продавець на свій розсуд також може запропонувати альтернативний Товар Покупцеві. У випадку, якщо Покупець погодиться замінити Товар у Замовленні, сторони проводять взаємні розрахунки, враховуючи вартість вже оплаченого Товару та вартість альтернативного запропонованого Товару.
 • ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
    1. Всі ціни вказуються на Сайті у гривні щодо кожного Товару. Ціни визначаються із урахуванням податкового статусу Продавця. Ціни не включають вартість доставки Товару, якщо прямо не передбачено протилежне.
    2. Продавець має право в односторонньому порядку і без попередження Покупця змінювати ціни на Товари, що розміщені на Сайті. Зміна ціни не поширюється на вже оплачені Покупцем Товари.
    3. У разі розміщення на Сайті неправильної ціни Продавець повідомляє про цей факт Покупця для підтвердження Замовлення за зміненою ціною або анулювання Замовлення. У разі відсутності можливості зв’язатися з Покупцем Замовлення вважається автоматично анульованим. При цьому у випадку, якщо Товар вже був оплачений, його вартість повертається Покупцеві.
    4. Оплата Товару здійснюється Покупцем у гривні шляхом 100% передплати на розрахунковий рахунок з використанням платіжного сервісу, доступного на сторінці оформлення Замовлення.
    5. Зобов’язання Покупця щодо оплати Товару вважається виконаним на дату зарахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
    6. У випадку несплати Товару, Продавець не надає Товари Покупцеві та анульовує Замовлення.  
    7. Замовлення опрацьовується Продавцем лише після повної оплати Товару (Товарів), зазначених у Замовленні.
 • ДОСТАВКА ТА ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ
    1. Доставка Товару здійснюється після опрацювання Замовлення Продавцем. 
    2. Доставка Товару здійснюється в межах всієї території України, окрім АР Крим і тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
    3. Покупець обирає спосіб доставки із варіантів, що доступні на Сайті. Покупець самостійно оплачує вартість доставки, якщо інше прямо не вказано на сторінці Замовлення. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Товару Покупцем. При здійсненні обміну/повернення Товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів», вартість доставки не відшкодовується.
    4. Строк та інші особливості доставки визначаються відповідною логістичною компанією (перевізником), яка здійснює доставку. Продавець не несе відповідальності за можливу затримку у доставці Замовлення, якщо така затримка виникла не з вини Продавця. Якщо Покупець вказав неправдиві чи неточні (помилкові) дані при оформленні Замовлення, що викликали додаткові витрати на доставку Замовлення, всі пов'язані з цим збитки та додаткові витрати покладаються на Покупця. 
    5. Якщо Покупець не забрав Товар протягом строку, протягом якого Товар зберігається логістичною компанією, Товар повертається Продавцеві. У такому випадку Продавець анулює Замовлення і повертає вартість Товару Покупцеві із вирахуванням вартості доставки.
    6. Замовлення вважається виконаним Продавцем у момент фактичної передачі Товару Покупцеві. Для можливості отримати Замовлення від Покупця може вимагатися проставлення підпису, пред’явлення документа, що посвідчує особу, або інших підтверджуючих документів. Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, якщо у строк, встановлений домовленістю сторін, він готовий до передання Покупцеві у належному місці і Покупець проінформований про це.
    7. Право власності на Товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця у момент передачі Товару логістичній компанії (перевізникові). 
    8. Приймаючи Замовлення, Покупець зобов'язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність якості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити дотримання строків доставки Товару та цілісності пакування. Підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстрі доставки, декларації тощо), наданій Продавцем службою доставки або кур’єром, засвідчує факт переходу права власності на Товар, підтверджує відсутність зауважень Продавця до Товару та підтверджує, що Продавець повністю і належним чином виконав свої зобов’язання за цим Договором.
 • ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ
    1. Повернення Товару здійснюється відповідно до умов повернення, що розміщені тут, з урахуванням положень цього Договору, із обмеженнями, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів» у редакції, чинній на дату цього Договору, та Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"» від 19 березня 1994 р. № 172.
    2. Покупець до моменту відправки Товару має право скасувати Замовлення, звернувшись до Продавця за вказаними на сайті контактним телефоном або адресою електронної пошти. У такому випадку, Продавець повертає сплачені за Товар кошти.
    3. Покупець має право відмовитись від отримання Товару у місці отримання (у відповідному відділенні логістичної компанії), заповнивши відповідну форму повернення, надану логістичною компанією, та зв’язавшись із Продавцем  за вказаними на сайті контактним телефоном або адресою електронної пошти, і лише у випадку непорушності герметичності упаковки та належного товарного вигляду Товару. У такому разі, Продавець повертає сплачені за Товар кошти із вирахуванням вартості доставки.
    4. У випадку, якщо протягом 1 робочого дня після отримання Товару Покупець виявив неповну комплектацію чи неналежну якість Товару, Покупець має право зв’язатись із Продавцем засобами комунікації, вказаними на Сайті, та здійснити обмін на аналогічний Товар. У такому випадку Продавець здійснює заміну Товару на аналогічний та оплачує доставку Товару, або повертає вартість Товару та вартість доставки Покупцеві, за домовленістю сторін.
    5. На Товари у вигляді інтимних електронних девайсів фірм «Svakom», «Leten», «Womanizer», «Satisfyer», «Joy for Jump», «Fifty shades», «Nomi Tang» надається гарантія виробника. Строк дії гарантії – 6 місяців з моменту придбання. Якщо Товар вказаних фірм вийшов із ладу чи виявлений інший брак протягом гарантійного строку, Покупець має право відправити Товар Продавцеві для відправлення такого Товару на діагностику виробником. Строк проведення діагностики – від 2 до 4 тижнів з моменту відправи Товару. За результатами діагностики Продавець здійснює заміну Товару на аналогічний або відправляє Покупцеві Товар із усуненим браком.
    6. Покупець може реалізувати права, передбачені у п. 8.5., лише за наявності оригінального пакування, Товару у повній комплектації, а також за відсутності видимих пошкоджень, слідів самостійного ремонту Товару та наслідків неправильної експлуатації Товару згідно інструкції.
    7. Продавець не несе жодної відповідальності за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації та/або зберігання Товару, використання Товару не за призначенням, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.
    8. Товар належної якості НЕ підлягає поверненню або обміну, якщо Товар належить до однієї із категорій:
     1. корсетні товари;
     2. парфюмерно-косметичні вироби;
     3. пір’яні та пухові вироби;
     4. розчіски, гребінці та щітки масажні;
     5. рукавички;
     6. натільна і постільна білизна;
     7. панчішно-шкарпеткові вироби;
     8. товари в аерозольній упаковці;
     9. лікарські препарати і засоби;
     10. предмети особистої гігієни, до яких в тому числі належать всі Товари, використання яких пов’язане із контактом із будь-якою частиною тіла.
 • АКЦІЇ. МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ. ПОДАРУНКОВІ СЕРТИФІКАТИ
    1. Продавець має право на свій розсуд у будь-який час та протягом будь-якого строку пропонувати Товари на акційних умовах. Під дію акційних умов підпадає лише обмежений асортимент Товарів на розсуд Продавця.
    2. Акційні умови включають: особливі умови доставки, зниження ціни Товару, та інші («Акції»).
    3. Покупець має право на свій розсуд проводити розіграші, конкурси, надавати бонуси чи промокоди («Маркетингові заходи») щодо обмеженого асортименту Товарів у будь-який час та протягом будь-якого строку. Маркетингові заходи не є Акціями Продавця.
    4. Про правила проведення, особливості та умови участі в Акціях і Маркетингових заходах Покупець буде поінформований на Сайті, та може бути додатково поінформований на сторінках в соціальних мережах або іншими чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення
    5. Покупець має право придбати подарунковий сертифікат відповідно до умов Договору та умов, вказаних на відповідній сторінці Сайту. Строк дії подарункового сертифікату, його номінал та умови використання вказані на подарунковому сертифікаті.
    6. Подарунковий сертифікат може бути використаний будь-якою особою, яка його пред’явить.
    7. Використати подарунковий сертифікат можна лише один раз, після чого його дія анулюється.
    8. У випадку, якщо сума Замовлення вища за номінал подарункового сертифікату, пред’явник сертифікату проводить доплату. У випадку, якщо сума Замовлення нижча від номіналу подарункового сертифікату, різниця вартості не повертається.
    9. Використати подарунковий сертифікат можна лише для придбання Товарів, розміщених на Сайті на день оформлення Замовлення із пред’явленням такого сертифікату. Сертифікат не може бути повернутий чи обміняний. 
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
    1. Всі матеріали Сайту, в тому числі зображення, контент, графіка, дизайн та інші елементи Сайту є об'єктами права інтелектуальної власності Продавця чи осіб, які надали Продавцю право використовувати такі об’єкти. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Сайт належать Продавцю. Використання Сайту Покупцями можливо виключно відповідно до положень цього Договору та законодавства України у сфері інтелектуальної власності, та виключно для особистих, некомерційних цілей.
    2. Покупець зобов’язується не відтворювати, не копіювати та не поширювати іншим чином будь-які елементи Сайту, контент та інші матеріали Сайту окрім випадків, коли такий дозвіл надано Продавцем.
    3. Покупець не має право використовувати торговельні марки та/або комерційні найменування Продавця, окрім випадків, коли Продавець надав Дозвіл на таке використання.
    4. Торговельні марки, комерційні найменування та інші об’єкти права інтелектуальної власності на Товари, що можуть розміщуватися на Сайті, є інтелектуальною власністю їх законних правовласників.
 • КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
    1. Для оформлення Замовлення Покупець вказує своє персональні дані. Персональні дані Покупця  отримуються Продавцем також при використанні Сайту. Продавець обробляє персональні дані зокрема для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
    2. Надаючи свої персональні дані, Покупець підтверджує, що:
     1. надані ним персональні дані є правдивими, точними та не є персональними даними третіх осіб;
     2. у випадку надання персональних даних третіх осіб (зокрема, даних особи, яка здійснюватиме отримання Товару), Покупець має право на надання таких даних та не порушує прав третіх осіб;
     3. надає згоду на передачу Продавцю своїх персональних даних, їх подальшу обробку, зберігання, передачу і використання, в тому числі третіми особами, які залучаються Продавцем.
    3. Особливості збирання, обробки та зберігання персональних даних, а також право Покупця щодо своїх персональних даних регулюються Політикою конфіденційності і захисту персональних даних Продавця.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
    1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
    2. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду Покупцеві, в тому числі шкоду здоров’ю, завдану внаслідок:
     1. використання Товару  із порушенням правил та інструкцій, вказаний сторінці Товару на Сайті та наданих у комплектації до Товару;
     2. використання Товару не за призначенням;
     3. порушення умов зберігання Товару, які вказані у відповідній інструкції.
    3. Покупець самостійно несе відповідальність за використання Товару. З моменту передачі права власності на Товар Покупець несе всі ризики, пов’язані із Товаром, в тому числі ризик втрати та/або пошкодження Товару.
    4. Всі Товари надаються за принципом «як є» та «як доступно». Продавець не несе відповідальності та не надає гарантій щодо певного очікуваного Покупцем рівня якості Товару, точності опису Товару на Сайті, однозначного розуміння Покупцем інструкції щодо експлуатації Товару, відповідності Товару будь-яким очікуванням Покупця, придатності Товару для конкретних цілей, безпеки використання Товару.
    5. Сайт та/або окремі функціональні можливості Сайту можуть тимчасово частково або повністю бути недоступними внаслідок технічних помилок, збою програмного забезпечення, переривання електроживлення, проведення профілактичних робіт або з будь-яких інших причин. Продавець не несе жодної відповідальності за тимчасову часткову або повну недоступність Сайту та/або окремих функціональних можливостей Сайту з будь-яких причин. Продавець має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи без попереднього повідомлення Покупця.
    6. Покупець несе відповідальність за правдивість і достовірність інформації, що повідомляється ним Продавцю, в тому числі яка міститься у його повідомленнях, і може бути притягнутий до відповідальності за надання та/або поширення недостовірної інформації, інформації образливого змісту та такої, що порушує або може порушувати права та охоронювані законом інтереси Продавця, інших Покупців чи третіх осіб. Продавець залишає за собою право видаляти образливу та таку, яка порушує або може порушувати права та охоронювані законом інтереси Продавця, інших Покупців чи третіх осіб інформацію.
    7. Продавець не несе відповідальності за пошкодження/втрату Товару, що сталась із вини логістичної компанії, чи інші наслідки, що стали причиною дій або бездіяльності логістичної компанії.
    8. Продавець вживає всіх можливих та розумних заходів для перевірки дієздатності Покупця та досягнення Покупцем віку 18-ти років, однак не може гарантувати, що всі Покупці мають обсяг дієздатності, необхідний для укладання цього Договору, та не несе жодної відповідальності у разі укладання Договору особою, яка не володіє достатнім обсягом дієздатності.
    9. У будь-якому разі сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), що можуть відшкодовуватися Покупцеві за цим Договором обмежена сумою останнього Замовлення.
    10. У разі порушення умов цього Договору, Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю збитки, що виникли в результаті такого порушення.
    11. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору у разі наявності обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та не могли їм запобігти.
 • ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
    1. У разі виникнення спору між Продавцем та Покупцем, сторони погоджуються вжити всіх розумних заходів для його вирішення мирним способом шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Продавця: hotmamas.shop@gmail.com.
    2. У разі неможливості вирішення спорів між Продавцем та Покупцем як це вказано у п. 13.1., всі спори повинні розглядатися судами України за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 • СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
    1. Цей Договір вступає в силу з моменту погодження (акцепту) Покупця з умовами Договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, окрім випадків дострокового розірвання Договору.
    2. Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Покупцем умов цього Договору та в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.
    3. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Продавцем умов цього Договору та в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України. 
 • ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК. ПІДТРИМКА ПОКУПЦІВ
    1. Покупець може зв’язатись із Продавцем з питаннями, пропозиціями чи скаргами способами комунікації, що розміщені на Сайті. Продавець може зв’язатись із Покупцем за вказаними при оформленні Замовлення контактами, а також відповідаючи Покупцеві шляхами комунікації, через які Покупець із ним зв’язався.
    2. При користуванні Сайтом та при оформленні Замовлення Покупець може надати згоду на отримання інформації про Товари, Акції, Маркетингові заходи інші інформаційні повідомлення від Продавця. Якщо Покупець бажає відмовитися від отримання такої інформації та повідомлень, він може звернутися до Продавця із відповідною заявою шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти hotmamas.shop@gmail.com.
 • ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни до тексту цього Договору. Відповідні зміни вступають у силу з моменту їх публікації на Сайті.
   2. Цей Договір укладений та тлумачиться відповідно до законодавства України.
   3. Продавець має право переуступати або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам.
   4. Покупець має право використовувати Товар для лише для особистих цілей. 
   5. Нездійснення Продавцем або Покупцем будь-яких прав, передбачених цим Договором, не є відмовою від таких прав.
   6. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Договору.
   7. Цей Договір укладено українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та дійсний для сторін в електронному вигляді.
   8. При вирішенні питань, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються законодавством України.